Стройки, походы, юбилеи предприятий

Знак «Лауреат. ВЛКСМ. БАМ»

Знак «Лауреат. ВЛКСМ. БАМ»

5324а | 2

Знак «Штаб ЦК ВЛКСМ. БАМ»

Знак «Штаб ЦК ВЛКСМ. БАМ»

5323а

Знак «БАМ. «Мостоотряд-55». 1975-1985»

Знак «БАМ. «Мостоотряд-55». 1975-1985»

5322а

Жетон «Днепрострой РТД. 1933-1934»

Жетон «Днепрострой РТД. 1933-1934»

4818а